Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Zde uvedené obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodejcem a kupujícím pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové adrese www.reckykoutek.cz.

1.2. Kontaktní adresa prodejce: Řecký koutek, Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8 – Karlín

1.3. Fakturační adresa prodejce: Mgr. Dita Vořechovská – Řecký koutek, V Lukách 2873/10, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice; IČ: 76000303

1.4. Bankovní spojení: Československá obchodní banka, č. účtu - 219 308 499 / 0300

1.5. Internetový obchod obsahuje informace o zboží včetně konečné ceny jednotlivého zboží.

2. Způsob objednávání zboží

2.1. Zadání objednávky:

2.1.1. použitím nákupního košíku a následným vyplněním objednávkového formuláře v několika krocích

2.1.2. nákupní košík obsahuje informace o vybraném zboží (kód, název, cena za kus, množství a celková cena vybraného zboží)

2.1.3. dále kupující vybere způsob dopravy a platby a vyplní doručovací a kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa, telefon, e-mail)

2.1.4. v posledním kroku, poté co kupující objednávku překontroluje a případně upraví, ji odešle

2.2. Potvrzení objednávky:

2.2.1. kupující obdrží na kontaktní e-mail uvedený v objednávce rekapitulaci objednaného zboží včetně zvoleného způsobu platby a dopravy

2.2.2. v případě volby osobního odběru bude kupujícímu v co nejkratší lhůtě zaslán e-mail s navrhovanou dobou vyzvednutí zboží

3. Způsob placení za zboží

3.1. hotově při osobním odběru; nelze platit kartou

3.2. předem převodem na bankovní účet (číslo účtu a variabilní symbol obdrží kupující spolu s potvrzením objednávky)

4. Způsob dodání zboží

4.1. Osobní odběr (vyzvednutí pouze v Praze) - zboží se vyzvedává po dohodě v prostorách Řeckého koutku na adrese Pernerova 293/11, Praha 8 – Karlín. Pro osobní odběr není stanovena pevná otevírací doba. Je možné zaplatit hotově na místě.

4.2. Informace o dopravě a platbě je k dispozici zde. Zboží je obvykle doručeno do 1-3 pracovních dnů od podání zásilky.

4.2.1. Zásilka bude odeslána do 3 pracovních dnů ode dne připsání platby na účet prodejce. O připsání platby na účet a o odeslání zásilky prodejce informuje kupujícího e-mailem.

4.2.2. Zaslání přes Zásilkovnu – doručení na výdejní místo nebo do Z-boxu. O možnosti vyzvednutí zboží bude kupující informován e-mailem a SMS ze strany Zásilkovny. Na výdejních místech nelze uplatňovat reklamace ze strany adresátů zásilek.

4.3. Informace týkající se nákladů spojených s odesláním zboží platí pouze pro doručování v rámci ČR! Objednávky mimo ČR se vyřizují jen po dohodě.

5. Práva a povinnosti prodejce a kupujícího

5.1. Prodejce

5.1.1. potvrdí e-mailem objednávku a elektronickou formou informuje kupujícího o odeslání zásilky, příp. o připsání platby na účet

5.1.2. po dodání zásilky kupujícímu zašle v e-mailu fakturu v elektronické podobě, která zároveň slouží jako dodací list

5.1.3. vyhrazuje si právo stornovat objednávku při nedodržení povinností ze strany kupujícího (viz. 5.2.4., 5.2.5.)

5.1.4. bude shromažďovat a využívat osobní údaje poskytnuté kupujícím pouze k účelům vyřizování objednávek a nebude je předávat třetím osobám s výjimkou přepravních společností, a to v nezbytně nutném rozsahu pro úspěšné doručení zásilky

5.1.5. pokud není zboží na skladě, oznámí to prodejce kupujícímu, včetně pravděpodobné lhůty doplnění zásob

5.2. Kupující

5.2.1. je povinen seznámit se s obchodními podmínkami

5.2.2. ručí za správnost osobních údajů, na jejichž základě prodejce vyřizuje objednávku

5.2.3. při zaslání poštou uvede správnou poštovní adresu, na niž má být zásilka doručena, a zaplatí objednávku včetně poštovného

5.2.4. při platbě předem na účet zaplatí do 14 dnů ode dne potvrzení objednávky

5.2.5. při osobním odběru si vyzvedne objednávku do 14 dnů ode dne jejího potvrzení

5.2.6. je oprávněn stornovat svou objednávku do 24 hodin od jejího odeslání prodejci

5.2.7. na základě Občanského zákoníku má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží; v tom případě mu vzniká nárok na vrácení peněz za objednané zboží (ne však za poštovné), které nesmí být poškozené a musí být vráceno na vlastní náklady; odstoupení od smlouvy je třeba písemně oznámit prodejci

5.2.8. má právo požádat písemně o vymazání svých osobních údajů z databáze prodejce

6. Způsob uplatnění reklamace

Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží. Reklamaci lze uplatnit na e-mailové adrese info@reckykoutek.cz. Prodejce vyrozumí kupujícího e-mailem a v případě oprávněné reklamace ji vyřídí výměnou zboží nebo vrácením kupní ceny. Reklamované zboží je nutno předložit spolu s dokladem o koupi a uvedením zjištěné závady. Záruka se nevztahuje na škody způsobené mechanickým poškozením nebo opotřebením jako i na škody způsobené živelnými pohromami a jinými vnějšími vlivy.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že souhlasí s uvedenými obchodními podmínkami a že je zároveň srozuměn s cenou zboží a s tím, že zaplatí poplatky spojené s přepravou zásilky.

7.2. Kupující taktéž dává souhlas se zpracováním svých osobních dat v rozsahu nezbytně nutném k vyřízení objednávky.

7.3. Změna cen i obchodních podmínek vyhrazena.

7.4. Související zákony: Občanský zákoník 89/2012, Zákon o ochraně spotřebitele 634/1992, Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000, Obchodní zákoník 513/1991

7.5. Obchodní podmínky jsou platné od 1. 3. 2024. Prodejce není plátce DPH.