Úvod

Tato stránka s nápovědou obsahuje několik rad, návodů a doporučení, případně vysvětlení, které vám umožní lépe a efektivněji využívat náš řecko-český a česko-řecký slovník. Slovník momentálně obsahuje cca 4000 významových dvojic. Předpokládáme, že jeho databáze bude v rámci možností postupně rozšiřována.

Jak vyhledávat

 • Do pole "Hledané slovo" zadávejte slovo, které chcete vyhledat (přeložit).
 • K zadávání je možno použít "Pomocnou klávesnici".
 • Zaškrtněte pole GRE->CZE pro překlad z řečtiny do češtiny nebo zaškrtněte pole CZE->GRE pro překlad z češtiny do řečtiny.
 • Vyhledání se provede po stisku tlačítka HLEDAT nebo po zmáčknutí klávesy Enter.

 • Při překladu z řečtiny do češtiny používejte pouze znaky řecké abecedy, při překladu z češtiny do řečtiny používejte pouze znaky české abecedy.
 • Stránka Slovníku používá tzv. JavaScript. Pro správné fungování např."Pomocné klávesnice" je třeba ho povolit. Pokud je vypnut, stránka vás upozorní sama, většinou bývá JavaScript povolen, takže není třeba se starat. Pro Mozilla/Firefox se JS povoluje v Edit->Preferences->Content->Enable JavaScript
 • Hledaná slova (jak řecká tak česká) stačí zadávat bez diakritiky a pouze pomocí malých písmen, protože vyhledávací mechanismus slovníku oboje tak jako tak nebere v potaz. Tento způsob je zvolen proto, aby se zadávání zjednodušilo (a to výrazně). Mírnou nevýhodou je určitá nepřesnost. Slovník tak v podstatě vyhledá větší množství výrazů a na uživateli je, aby si mezi významy sám vybral. Kdo ovšem chce, může samozřejmě použít zadávání jak s diakritikou tak s rozlišením malých a velkých písmen.
 • Slovník vyhledává hesla podle shody počátečních písmen hesla s hledaným slovem (tzv. "fulltextové" vyhledávání se zatím neplánuje):

  Hledané slovo: klá
  Výsledek hledání:
  klášter μoναστήρι, τo
  klavír πιάνo, τo

 • Pro vyhledávání doporučujeme použít jen začátek vámi hledaného slova (např. tři počáteční písmena). Pokud je výsledků vyhledávání větší množství, můžete následovně přidat další znak a tím výběr zúžit.

 • Řecká klávesnice

 • Rozložení znaků na řecké klávesnici je znázorněno na následujícím obrázku:


 • Jak přidat řeckou klávesnici do vybraných operačních systémů:
  Linux (KDE 3.5): Start->SystemSettings->Regional&Language->KeyboardLayout->Enable keyboard Layout (vybrat Greece gr basic)
 • Jiné systémy (WinXP): Start->ControlPanel->SwitchtoClassicView->RegionalandLanguageOptions->Languages->Details->Settings->Add... (vybrat Greek Greek(220)), instrukce v českém jazyce zde nebo zde.

  Datum poslední aktualizace: 02.02.2009, Copyright © 2007 RECKYKOUTEK.CZ