Nemáte zapnutý JavaScript!
Funkčnost této stránky bude tím pádem omezena.
JAZYKOVÉ KURZY - PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

PŘIHLÁŠKA DO KURZU

jazyk:
kód kurzu:
jméno:
příjmení:
rok narození:
ulice/místo: č.domu:
město: psč:
telefon:
e-mail:
poznámka:
Souhlasím s níže uvedenými podmínkami
pro účast v kurzech

Podmínky pro účast v kurzech

 • Uchazeč je do kurzu fakticky přihlášen až po uhrazení kurzovného. Do té doby se jeho přihláška považuje za nezávaznou.
 • Kurzovné bude vráceno pouze v případě, že dojde ke zrušení kurzu ze strany poskytovatele.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit kurz při velmi nízkém počtu přihlášených.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora v příslušném kurzu.
 • Účastník, který výrazně narušuje výuku, může být vyloučen z kurzu, a to bez náhrady.
 • Osobní údaje uchazeče budou použity pouze pro účely organizace kurzu.
 • Změna podmínek vyhrazena.

Organizační pokyny

Přijetí do kurzu
 • po vyplnění přihlášky obdrží uchazeč obratem pokyny k platbě a podrobné informace o místu konání
 • pokud se uchazeč hlásí do vyššího kurzu, je třeba ověřit jeho znalosti testem nebo pohovorem, aby mu mohla být doporučena odpovídající úroveň
Platba kurzu
 • platí se za pololetí, příp. za celý kurz, pokud trvá jen několik měsíců
 • po připsání platby na účet poskytovatele kurzu obdrží uchazeč potvrzení o platbě
 • uchazeč je povinen zaplatit kurz nejpozději v den zahájení kurzu
Výuka
 • minimální počet žáků pro otevření kurzu je 5 (max.8); pokud během školního roku klesne počet žáků pod stanovené minimum, může být další pololetí zkráceno tak, aby byly pokryty náklady spojené s konáním kurzu
 • je možné realizovat výuku i pro skupinky 4 nebo 3 žáků, v tom případě se však přizpůsobí výše kurzovného
 • poskytovatel garantuje kvalitu výuky
 • v případě absence vyučujícího bude zajištěn náhradní vyučující nebo domluvena náhradní hodina
 • připomínky k výuce může žák sdělit poskytovateli kurzu
Stornovací podmínky
 • při zrušení kurzu před zahájením se vrací kurzovné v plné výši uchazečům, kteří již mají zaplaceno
 • v jiných případech se kurzovné nevrací
Ochrana osobních údajů
Poskytovatel se zavazuje, že bude shromažďovat a využívat osobní údaje poskytnuté uchazečem pouze k interním potřebám a nebude je předávat třetím osobám.
Datum poslední aktualizace: 28.07.2014, Copyright © 2007 RECKYKOUTEK.CZ